เปิดบัญชีออมสินออมทรัพย์ดีไหม? แนะนำวิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน

การเปิดบัญชีออมสินนั้นดีอย่างไร อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราควรเปิดบัญชี?

ย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีก่อนต้องบอกเลยว่าธนาคารออมสินได้ขึ้นชื่อว่าธนาคารที่ได้ส่งเสริมในเรื่องของการออมเงินเป็นหลัก โดยได้ออกแคมเปญแจกกระปุกออมเงินให้สำหรับผู้ที่ได้มาทำการเปิดบัญชีออมสินและฝากเงินกับธนาคาร นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดีให้กับออมโดยการเปิดบัญชีออมสินออมทรัพย์ให้กับคนในครอบครัว เช่น การเปิดบัญชีออมสินให้ลูกเพื่อฝึกฝนให้มีการออมเงินค่าขนม รวมถึงเป็นทุนการศึกษาในอนาคตอีกด้วย 

นอกจากนี้แล้วการเปิดบัญชีออมสินก็สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ตามแต่ละประเภทที่ได้มีการเปิดบัญชีไว้ซึ่งปัจจุบันนี้การเปิดบัญชีธนาคารออมสินมีด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่

 1. บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เป็นการเปิดบัญชีออมสินทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออม และสามารถหยิบใช้เงินที่ฝากไว้เมื่อใดก็ได้ตามความต้องการ
 2. บัญชีเงินฝากประจำ เป็นบัญชีประเภทที่เน้นการฝากเงินอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลา 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือนโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ 
 3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ เป็นการฝากเงินเข้าในรายวันเหมาะสำหรับธุรกิจ สามารถสั่งจ่ายเช็คแทนการใช้เงินสดและสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย
 4. เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่มีระยะเวลา ใช้เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตและเงินทุนสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

จะเห็นได้ว่าการเปิดบัญชีออมสินนั้นมีข้อดีมากกว่าผลเสียเสียอีก อีกทั้งปัจจุบันการเปิดบัญชีธนาคารออมสินก็สามารถเปิดบัญชีออมสินออนไลน์ได้แล้วอีกด้วย โดยการเปิดบัญชีออมสิน mymo ที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวกลางในการเปิดบัญชีนั่นเอง

ต้องการเปิดบัญชีออมสินต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

โดยปกติแล้วการเปิดบัญชีออมสินไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในด้านคุณสมบัติที่กำหนดอย่างเคร่งครัดมากมาย โดยคุณสมบัติที่สำคัญที่จะสามารถทำการเปิดบัญชีได้จะต้อง

 • เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป (หรือนิติบุคคลทุกประเภท)
 • มีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปีบริบูรณ์ 

ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่บ่อยครั้งเรามักพบเห็นผู้ปกครองมาทำการเปิดบัญชีออมสินให้ลูกอยู่เสมอที่ธนาคาร ทั้งนี้การเปิดบัญชีธนาคารออมสินจะได้รับสมุดบัญชีเป็นหลักเอกสารสำคัญ และหากท่านใดต้องการทำบัตร atm ควบคู่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามประเภทของบัตร ซึ่งหากไม่ต้องการบัตรก็สามารถเปิดบัญชีออมสินและรับสมุดบัญชีกลับได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าบริการ

รวมคำถามสำคัญเกี่ยวกับการเปิดบัญชีออมสิน

 • คำถาม: เปิดบัญชีออมสินเพื่อลูกทำได้ไหม?
  ตอบ: สามารถเปิดบัญชีออมสินให้กับลูกได้ แต่จำเป็นจะต้องพาลูกผู้ที่ต้องการจะเปิดบัญชีเพื่อมาเซ็นเอกสารสำคัญกับธนาคาร
 • คำถาม: เปิดบัญชีออมสินเสียกี่บาท?
  ตอบ: ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มาจากค่าบริการในการเปิดบัญชีกับธนาคารแต่อย่างใด
 • คำถาม: เปิดบัญชีออนไลน์ออมสินหรือเปิดบัญชีออมสินในโทรศัพท์ทำได้ไหม?
  ตอบ: หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าเราสามารถเปิดบัญชีออมสินออนไลน์ได้ไหม? ได้…เพียงอาศัยวิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ชื่อว่า mymo