ต้องการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุด แนะนำวิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา

เช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้ไปถึงไหนแล้วมาดูอัปเดทไปพร้อมกัน

คงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ถึงผลกระทบที่ตามมาอย่างหนักจากวิกฤติต่างๆทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ฝนตกหนักหลายวัน หรือแม้กระทั่งภัยแล้วในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างหนัก รัฐบาลจึงได้ออกโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบผ่านเงินประกันรายได้ตามประเภทของการเพาะปลูก ซึ่งเงินเยียวยาเกษตรกรได้เข้าสู่มติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผ่านการอนุมัติเป็นงบประมาณกว่า 86,740 ล้านบาท โดยคาดว่ามีครอบครัวผู้ต้องการเงินช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 4.68 ล้านครอบครัวที่ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินประกันรายได้จากรัฐบาล ทั้งนี้สำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้ผ่านเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบผลการโอนเงินโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยการมอบเงินประกันรายได้เกษตรกรภายในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2566 หรือ 2023 นี้ 

นิดจากนี้ผู้ที่ได้ทำการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้และขึ้นสภานะว่ากำลังดำเนินการโอนเงิน โปรดตรวจสอบบัญชีที่ใช้สำหรับรับเงินประกันรายได้เกษตรกรอีกครั้ง

ขั้นตอนการตรวจสอบเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้ทำอย่างไร

สำหรับการขั้นตอนในการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้ประจำเดือนตุลาคม สามารถทำได้ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ผ่านธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ครบทั้ง 13 หลักเพื่อดูสถานะผ่านการเช็คเงินเกษตรกรออนไลน์
  3. ตรวจสอบรายละเอียดเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามจำนวนที่แสดงพร้อมชื่อโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือ

เพียงเท่านี้ขั้นตอนการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินประกันรายได้ที่ได้รับมีการจ่ายเงินอย่างไร

จากรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ดำเนินการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้จะมีเกณฑ์ราคาที่ได้รับจากเงินประกันรายได้โดยแบ่งออกเป็นประเภทการเพาะปลูกพืช โดยกำหนดไว้ว่าใน 1 ครัวเรือนจะได้รับเงินประกันรายได้ไม่เกิน 30 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. สำหรับเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวจะได้รับเงินเยียวยาในราคาไร่ละ 1,340 บาท
  2. พืชที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภทไม้ผลและไม่ยืนต้นจะได้รับเงินจำนวนไร่ละ 4048 บาท
  3. กรณีเพาะปลูกพืชผักจะได้รับเงินไร่ละ 1,980 บาท 

อย่างไรก็ตามเงินประกันรายได้เกษตรกรเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างชัดเจนไม่เดือดร้อนแม่จะเกิดผลกระทบทั้งด้านปัจจัยแวดล้อมหรือปัจจัยด้านอื่น ๆ ดังนั้นการลงทะเบียนเพื่อขอเงินเยียวยาเกษตรกรจึงเป็นสิ่งโรงการช่วยเหลือที่อาจต้องรอมติที่ประชุมออกมาเสียก่อน จึงจะสามารถช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้ที่จะสามารถเยียวยาได้ ดังนั้นสำหรับเงินเยียวยาในปี 2566 อาจต้องรายละเอียดการสรุปจากที่ประชุมอีกครั้ง