ตารางรับซื้อคืน DW | Phatra
logo-preload

ตารางรับซื้อคืน DW06

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
ADVA06C1906A ADVANC Call 0.47 23.68 2,472 11.50 1.42 28 มิ.ย. 62 27
AMAT06C1909A AMATA Call 0.36 2.86 734 6.27 1.08 4 ก.ย. 62 72
AOT06C1908A AOT Call 0.22 -8.33 2,070 10.12 0.83 21 ส.ค. 62 62
AOT06P1908A AOT Put 0.29 3.57 700 8.75 0.95 21 ส.ค. 62 62
AP06C1909A AP Call 0.50 -7.41 200 4.91 1.63 18 ก.ย. 62 82
BCH06C1909A BCH Call 0.28 -15.15 186 6.62 1.10 11 ก.ย. 62 77
HOT BEAU06C1909A BEAUTY Call 0.02 -33.33 16,394 5.33 0.06 11 ก.ย. 62 77
BEM06P1906A BEM Put 0.01 0.00 17 17.42 0.16 28 มิ.ย. 62 27
BJC06C1907A BJC Call 0.18 5.88 1,300 9.01 0.85 22 ก.ค. 62 42
BTS06C1908A BTS Call 0.21 0.00 1,000 7.29 1.34 28 ส.ค. 62 67
BTS06P1908A BTS Put 0.11 0.00 201 7.68 0.74 28 ส.ค. 62 67
HOT CBG06C1908A CBG Call 0.47 -9.62 5,271 5.18 1.08 14 ส.ค. 62 57
CENT06C1908A CENTEL Call 0.04 -20.00 0 8.56 0.25 28 ส.ค. 62 67
CKP06C1910A CKP Call 0.32 3.23 0 4.74 1.33 16 ต.ค. 62 101
COM706C1908A COM7 Call 0.64 -20.00 770 5.43 1.82 7 ส.ค. 62 53
CPAL06C1908A CPALL Call 0.31 -6.06 551 8.87 0.90 21 ส.ค. 62 62
CPN06C1908A CPN Call 0.34 6.25 2,560 8.22 0.96 28 ส.ค. 62 67
DTAC06C1908A DTAC Call 0.29 -21.62 2,384 5.65 0.84 21 ส.ค. 62 62
DTAC06P1908A DTAC Put 0.53 17.78 2,795 4.40 1.20 21 ส.ค. 62 62
EA06C1907A EA Call 0.29 -6.45 3,429 6.33 0.92 31 ก.ค. 62 48
ERW06C1907A ERW Call 0.05 -16.67 0 8.64 0.34 31 ก.ค. 62 48
GULF06C1909A GULF Call 0.90 0.00 603 6.67 1.54 4 ก.ย. 62 72
NEW HMPR06C1910A HMPRO Call 0.38 11.76 1,120 5.79 1.33 25 ต.ค. 62 107
IRPC06C1907A IRPC Call 0.01 0.00 600 7.28 0.03 22 ก.ค. 62 42
IRPC06P1907A IRPC Put 0.32 14.29 2,801 7.19 0.96 22 ก.ค. 62 42
IVL06C1906A IVL Call 0.06 -14.29 0 11.66 0.39 28 มิ.ย. 62 27
IVL06C1910A IVL Call 0.22 -4.35 4,052 6.88 0.84 16 ต.ค. 62 101
IVL06P1910A IVL Put 0.39 2.63 2,668 5.36 1.16 16 ต.ค. 62 101
SOLD OUT KCE06C1908A KCE Call 0.02 100.00 716 3.25 0.04 7 ส.ค. 62 53
MAJO06C1909A MAJOR Call 0.23 9.52 1,182 6.05 1.21 4 ก.ย. 62 72
MINT06C1908A MINT Call 0.15 0.00 0 7.71 0.78 30 ส.ค. 62 69
MTC06C1908A MTC Call 0.43 4.88 600 5.71 1.27 30 ส.ค. 62 69
PSL06C1908A PSL Call 0.03 -50.00 500 9.35 0.22 7 ส.ค. 62 53
PTG06C1910A PTG Call 0.71 -5.33 355 2.95 1.56 16 ต.ค. 62 101
HOT PTT06C1908A PTT Call 0.14 -6.67 4,172 9.86 0.75 7 ส.ค. 62 53
PTTE06C1908A PTTEP Call 0.38 5.56 1,331 7.13 1.04 14 ส.ค. 62 57
PTTE06P1910A PTTEP Put 0.54 -5.26 1,673 5.83 1.21 16 ต.ค. 62 101
PTTG06C1908A PTTGC Call 0.13 -13.33 2,481 9.78 0.51 7 ส.ค. 62 53
PTTG06P1908A PTTGC Put 0.99 3.13 1,670 5.45 2.15 14 ส.ค. 62 57
NEW ROBI06C1910A ROBINS Call 0.18 -5.26 1,270 7.64 0.66 25 ต.ค. 62 107
RS06C1908A RS Call 0.18 -5.26 1,420 5.86 0.66 14 ส.ค. 62 57
S5006C1906A S50M19 Call 0.14 7.69 1,414 30.52 0.40 27 มิ.ย. 62 26
HOT S5006C1906B S50M19 Call 0.04 0.00 10,073 45.60 0.17 27 มิ.ย. 62 26
S5006C1906C S50M19 Call 0.06 20.00 61 38.05 0.21 27 มิ.ย. 62 26
S5006P1906A S50M19 Put 0.40 -11.11 287 22.35 0.83 27 มิ.ย. 62 26
S5006P1906B S50M19 Put 0.17 -19.05 3,664 31.86 0.50 27 มิ.ย. 62 26
S5006P1906C S50M19 Put 0.30 -16.67 0 27.68 0.77 27 มิ.ย. 62 26
S5006P1906D S50M19 Put 1.14 -7.32 18 14.85 1.58 27 มิ.ย. 62 26
HOT S5006C1909A S50U19 Call 0.33 6.45 4,376 20.62 0.64 27 ก.ย. 62 89
NEW S5006P1909A S50U19 Put 1.09 -6.03 2,594 14.67 1.50 27 ก.ย. 62 89
SAWA06C1908A SAWAD Call 0.39 0.00 460 5.34 1.14 30 ส.ค. 62 69
SCC06C1907A SCC Call 0.15 7.14 660 13.06 0.85 31 ก.ค. 62 48
SPRC06C1907A SPRC Call 0.02 -33.33 200 12.02 0.13 31 ก.ค. 62 48
STEC06C1908A STEC Call 0.63 10.53 1,921 5.30 1.35 28 ส.ค. 62 67
TASC06C1909A TASCO Call 0.48 -5.88 150 5.26 1.40 4 ก.ย. 62 72
TASC06P1909A TASCO Put 0.22 4.76 1,832 5.44 0.67 4 ก.ย. 62 72
NEW THAN06C1910A THANI Call 0.20 -4.76 1,015 4.58 0.83 25 ต.ค. 62 107
TKN06C1909A TKN Call 0.16 -27.27 387 5.39 0.54 11 ก.ย. 62 77
TOP06C1908A TOP Call 0.18 -10.00 1,913 7.95 0.57 30 ส.ค. 62 69
TRUE06C1906A TRUE Call 0.01 0.00 0 1.44 0.01 28 มิ.ย. 62 27
WHA06C1908A WHA Call 0.32 -3.03 48 7.03 1.08 30 ส.ค. 62 69

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0