ตารางรับซื้อคืน DW | Phatra
logo-preload

ตารางรับซื้อคืน DW06

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
AAV06C1809A AAV Call 0.01 0.00 0 0.00 28 ก.ย. 61 6
AAV06C1904A AAV Call 0.43 -4.44 583 5.15 30 เม.ย. 62 148
ADVA06C1809A ADVANC Call 0.39 -2.50 280 17.13 28 ก.ย. 61 6
NEW ADVA06C1903A ADVANC Call 0.52 0.00 260 7.92 29 มี.ค. 62 129
AMAT06C1809A AMATA Call 0.01 0.00 60 5.56 28 ก.ย. 61 6
AOT06C1809A AOT Call 0.01 0.00 50 0.29 28 ก.ย. 61 6
AOT06C1903A AOT Call 0.48 2.13 4,132 6.25 29 มี.ค. 62 129
AOT06P1903A AOT Put 0.44 -4.35 1,760 -5.67 29 มี.ค. 62 129
BANP06C1810A BANPU Call 0.06 20.00 15 14.11 31 ต.ค. 61 27
BBL06C1902A BBL Call 0.86 -8.51 1,167 6.18 28 ก.พ. 62 108
BCH06C1811A BCH Call 0.50 4.17 5,080 6.61 30 พ.ย. 61 49
BCPG06C1811A BCPG Call 0.38 0.00 4,713 7.21 30 พ.ย. 61 49
BDMS06C1811A BDMS Call 0.46 -14.81 200 8.18 30 พ.ย. 61 49
BEAU06C1809A BEAUTY Call 0.01 0.00 28 0.00 28 ก.ย. 61 6
BEAU06C1904A BEAUTY Call 1.86 5.08 1,145 2.11 30 เม.ย. 62 148
BGRI06C1903A BGRIM Call 1.03 3.00 1,050 3.78 29 มี.ค. 62 129
BJC06C1901A BJC Call 0.30 -6.25 324 7.35 31 ม.ค. 62 89
BPP06C1809A BPP Call 0.25 56.25 510 14.84 28 ก.ย. 61 6
BTS06C1903A BTS Call 9.00 0.56 0 1.25 15 มี.ค. 62 119
BTS06C1903B BTS Call 9.00 0.56 0 1.25 22 มี.ค. 62 124
BTS06C1903C BTS Call 9.00 0.56 0 1.25 29 มี.ค. 62 129
CBG06C1903A CBG Call 0.90 4.65 4,560 3.16 29 มี.ค. 62 129
CBG06C1809A CBG Call 0.01 0.00 0 9.43 28 ก.ย. 61 6
CBG06P1809A CBG Put 0.25 -24.24 1,563 -16.48 28 ก.ย. 61 6
CENT06C1904A CENTEL Call 0.26 0.00 2,585 5.57 30 เม.ย. 62 148
COM706C1809A COM7 Call 0.20 0.00 2,452 14.78 28 ก.ย. 61 6
NEW COM706C1903A COM7 Call 0.49 0.00 1,814 4.69 29 มี.ค. 62 129
CPAL06C1811B CPALL Call 0.01 0.00 766 29.11 30 พ.ย. 61 49
CPAL06C1811A CPALL Call 0.65 -2.99 345 5.01 30 พ.ย. 61 49
CPF06C1809A CPF Call 0.29 -3.33 920 16.35 28 ก.ย. 61 6
CPN06C1811A CPN Call 0.71 1.43 2,108 5.91 30 พ.ย. 61 49
DELT06C1903A DELTA Call 0.95 0.00 0 3.94 29 มี.ค. 62 129
DTAC06C1901A DTAC Call 0.32 -11.11 2,122 5.62 31 ม.ค. 62 89
NEW DTAC06C1903A DTAC Call 0.49 -7.55 2,076 4.07 29 มี.ค. 62 129
NEW DTAC06P1903A DTAC Put 0.57 5.56 1,784 -3.29 29 มี.ค. 62 129
DTAC06P1809A DTAC Put 0.01 0.00 3,370 -12.74 28 ก.ย. 61 6
EA06C1809A EA Call 0.01 0.00 510 0.36 28 ก.ย. 61 6
GLOB06C1809A GLOBAL Call 0.53 -11.67 1,000 8.21 28 ก.ย. 61 6
GPSC06C1811A GPSC Call 0.10 0.00 584 11.20 30 พ.ย. 61 49
HMPR06C1811A HMPRO Call 0.13 8.33 1,823 10.70 30 พ.ย. 61 49
IRPC06C1811A IRPC Call 0.27 3.85 2,744 6.05 30 พ.ย. 61 49
ITD06C1904A ITD Call 0.43 0.00 2,480 4.76 30 เม.ย. 62 148
HOT IVL06C1901A IVL Call 0.34 6.25 6,205 6.51 31 ม.ค. 62 89
KBAN06C1811A KBANK Call 0.64 -8.57 1,280 9.09 30 พ.ย. 61 49
KCE06C1809A KCE Call 0.61 -42.45 2,726 11.30 28 ก.ย. 61 6
KTB06C1902A KTB Call 0.46 -9.80 2,010 6.39 28 ก.พ. 62 108
LH06C1809A LH Call 0.23 -17.86 0 10.41 28 ก.ย. 61 6
NEW LH06C1903A LH Call 0.16 -11.11 0 6.82 29 มี.ค. 62 129
MINT06C1809A MINT Call 0.01 0.00 0 27.19 28 ก.ย. 61 6
NEW MINT06C1903A MINT Call 0.31 -6.06 2,125 6.58 29 มี.ค. 62 129
MINT06C1901A MINT Call 0.36 -2.70 3,336 6.53 31 ม.ค. 62 89
MTC06C1901A MTC Call 0.73 0.00 495 3.61 31 ม.ค. 62 89
PTG06C1904A PTG Call 0.25 8.70 773 3.69 30 เม.ย. 62 148
PTG06C1810A PTG Call 0.02 100.00 4,462 8.48 31 ต.ค. 61 27
PTT06C1811A PTT Call 0.07 40.00 63 13.19 30 พ.ย. 61 49
PTT06C1901A PTT Call 0.43 10.26 1,990 5.92 31 ม.ค. 62 89
PTT06P1901A PTT Put 0.26 -13.33 1,597 -6.53 31 ม.ค. 62 89
PTTE06C1811A PTTEP Call 0.70 2.94 3,609 7.06 30 พ.ย. 61 49
PTTG06C1903A PTTGC Call 1.05 -2.78 1,946 4.76 29 มี.ค. 62 129
PTTG06C1809A PTTGC Call 0.01 0.00 700 0.02 28 ก.ย. 61 6
PTTG06P1903A PTTGC Put 0.33 3.13 777 -5.89 29 มี.ค. 62 129
ROBI06C1809A ROBINS Call 0.36 -14.29 2,439 11.81 28 ก.ย. 61 6
NEARLY EXPIRED S5006C1809C S50U18 Call 0.35 2.94 87 40.42 27 ก.ย. 61 5
NEARLY EXPIRED S5006C1809B S50U18 Call 0.01 0.00 0 48.23 27 ก.ย. 61 5
NEARLY EXPIRED S5006C1809A S50U18 Call 0.10 0.00 1,397 63.50 27 ก.ย. 61 5
NEARLY EXPIRED S5006C1809D S50U18 Call 0.02 0.00 2,045 95.23 27 ก.ย. 61 5
NEARLY EXPIRED S5006P1809B S50U18 Put 0.03 -40.00 1,152 -88.08 27 ก.ย. 61 5
NEARLY EXPIRED S5006P1809C S50U18 Put 0.01 -50.00 20 -113.79 27 ก.ย. 61 5
NEARLY EXPIRED S5006P1809D S50U18 Put 0.01 0.00 50 -9.84 27 ก.ย. 61 5
NEARLY EXPIRED S5006P1809A S50U18 Put 0.41 -14.58 13,255 -37.79 27 ก.ย. 61 5
HOT S5006C1812A S50Z18 Call 0.77 1.32 9,671 14.56 27 ธ.ค. 61 66
S5006C1812B S50Z18 Call 0.87 2.35 1,775 12.18 27 ธ.ค. 61 66
S5006C1812C S50Z18 Call 0.72 2.86 555 16.99 27 ธ.ค. 61 66
NEW S5006C1812D S50Z18 Call 1.23 1.65 61 10.12 27 ธ.ค. 61 66
NEW S5006P1812D S50Z18 Put 0.70 -4.11 13 -13.54 27 ธ.ค. 61 66
HOT S5006P1812A S50Z18 Put 0.60 -4.76 10,681 -14.78 27 ธ.ค. 61 66
S5006P1812C S50Z18 Put 0.26 -10.34 2,903 -21.78 27 ธ.ค. 61 66
HOT S5006P1812B S50Z18 Put 0.17 -5.56 13,239 -18.04 27 ธ.ค. 61 66
SAWA06C1811A SAWAD Call 0.11 -15.38 513 8.60 30 พ.ย. 61 49
SAWA06C1903A SAWAD Call 1.19 -4.03 336 2.63 29 มี.ค. 62 129
SCB06C1811A SCB Call 0.84 3.70 724 5.41 30 พ.ย. 61 49
SCC06C1809A SCC Call 0.01 0.00 0 1.30 28 ก.ย. 61 6
SCC06C1902A SCC Call 0.32 -8.57 787 7.78 28 ก.พ. 62 108
SGP06C1812A SGP Call 0.25 0.00 2,183 5.30 25 ธ.ค. 61 64
SPAL06C1809A SPALI Call 0.55 -6.78 360 7.61 28 ก.ย. 61 6
SPRC06C1809A SPRC Call 0.01 0.00 0 6.36 28 ก.ย. 61 6
SPRC06C1902A SPRC Call 0.59 7.27 3,609 5.95 28 ก.พ. 62 108
STEC06C1809A STEC Call 0.44 -2.22 1,812 11.64 28 ก.ย. 61 6
THAI06C1809A THAI Call 0.01 0.00 0 2.98 28 ก.ย. 61 6
TMB06C1809A TMB Call 0.01 0.00 0 0.54 28 ก.ย. 61 6
TMB06C1902A TMB Call 0.14 0.00 671 7.03 28 ก.พ. 62 108
NEW TMB06C1903A TMB Call 0.32 -3.03 2,995 5.47 29 มี.ค. 62 129
TOP06C1809A TOP Call 0.01 0.00 3 12.94 28 ก.ย. 61 6
TOP06C1903A TOP Call 1.54 11.59 2,722 4.23 29 มี.ค. 62 129
TRUE06C1811A TRUE Call 0.04 0.00 1,780 9.34 30 พ.ย. 61 49
TRUE06C1906A TRUE Call 0.20 0.00 3,176 4.21 28 มิ.ย. 62 189
TU06C1902A TU Call 0.36 -2.70 1,892 6.28 28 ก.พ. 62 108
UV06C1812A UV Call 0.46 15.00 4,400 4.60 19 ธ.ค. 61 60
VGI06C1904A VGI Call 6.65 1.53 0 1.22 2 เม.ย. 62 131
VGI06C1904B VGI Call 6.65 1.53 0 1.22 18 เม.ย. 62 140
VGI06C1904C VGI Call 6.65 1.53 0 1.22 30 เม.ย. 62 148
NEW WHA06C1903A WHA Call 0.54 -3.57 4,570 5.11 29 มี.ค. 62 129
WHA06C1809A WHA Call 0.07 -22.22 3,515 26.15 28 ก.ย. 61 6

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0