ตารางรับซื้อคืน DW | Phatra
logo-preload

ตารางรับซื้อคืน DW06

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
AAV06C1904A AAV Call 0.19 -5.00 100 6.62 0.64 30 เม.ย. 62 112
ADVA06C1903A ADVANC Call 0.12 0.00 911 12.04 0.40 29 มี.ค. 62 93
AMAT06C1903A AMATA Call 0.67 9.84 2,014 4.91 1.39 29 มี.ค. 62 93
AOT06C1903A AOT Call 0.32 6.67 2,422 7.77 0.95 29 มี.ค. 62 93
AOT06P1903A AOT Put 0.35 -5.41 1,523 6.84 0.92 29 มี.ค. 62 93
BANP06C1903A BANPU Call 0.07 -12.50 0 9.46 0.38 29 มี.ค. 62 93
BBL06C1902A BBL Call 0.83 2.47 1,751 7.05 2.75 28 ก.พ. 62 72
BCH06C1811A BCH Call 0.09 -35.71 1,682 17.60 0.87 30 พ.ย. 61 13
BCPG06C1811A BCPG Call 0.01 0.00 0 23.93 0.13 30 พ.ย. 61 13
BDMS06C1811A BDMS Call 0.17 -19.05 978 17.79 1.24 30 พ.ย. 61 13
BEAU06C1904A BEAUTY Call 1.32 20.00 2,374 2.42 3.10 30 เม.ย. 62 112
BGRI06C1903A BGRIM Call 0.81 -1.22 1,161 4.59 3.44 29 มี.ค. 62 93
BJC06C1901A BJC Call 0.09 12.50 0 11.88 0.48 31 ม.ค. 62 53
BPP06C1903A BPP Call 0.10 0.00 0 7.17 0.30 29 มี.ค. 62 93
BTS06C1903A BTS Call 9.05 1.12 0 1.25 1.20 15 มี.ค. 62 83
BTS06C1903B BTS Call 9.05 1.12 0 1.25 1.20 22 มี.ค. 62 88
BTS06C1903C BTS Call 9.05 1.12 210 1.25 1.20 29 มี.ค. 62 93
HOT CBG06C1903A CBG Call 0.50 47.06 4,048 4.14 1.07 29 มี.ค. 62 93
CBG06P1903A CBG Put 0.63 -27.59 1,837 3.86 1.25 29 มี.ค. 62 93
CENT06C1904A CENTEL Call 0.13 -13.33 299 6.89 0.56 30 เม.ย. 62 112
COM706C1903A COM7 Call 0.42 -4.55 932 5.38 1.10 29 มี.ค. 62 93
SOLD OUT CPAL06C1811A CPALL Call 0.57 18.75 3,186 6.11 1.25 30 พ.ย. 61 13
SOLD OUT CPAL06C1811B CPALL Call 0.01 0.00 2,100 0.10 0.00 30 พ.ย. 61 13
CPF06C1903A CPF Call 0.08 0.00 0 9.33 0.74 29 มี.ค. 62 93
CPN06C1811A CPN Call 0.26 -10.34 3,285 13.04 1.09 30 พ.ย. 61 13
DELT06C1903A DELTA Call 0.78 -1.27 335 4.60 1.31 29 มี.ค. 62 93
DTAC06C1901A DTAC Call 0.19 0.00 1,332 7.65 0.77 31 ม.ค. 62 53
DTAC06C1903A DTAC Call 0.42 2.44 1,342 4.67 1.04 29 มี.ค. 62 93
DTAC06P1903A DTAC Put 0.39 -2.50 664 4.26 0.88 29 มี.ค. 62 93
GPSC06C1811A GPSC Call 0.01 0.00 177 0.00 0.00 30 พ.ย. 61 13
HMPR06C1811A HMPRO Call 0.01 0.00 0 17.07 0.12 30 พ.ย. 61 13
IRPC06C1811A IRPC Call 0.01 0.00 0 42.45 0.36 30 พ.ย. 61 13
ITD06C1904A ITD Call 0.17 -10.53 890 6.68 0.84 30 เม.ย. 62 112
IVL06C1901A IVL Call 0.09 12.50 239 10.50 0.43 31 ม.ค. 62 53
KBAN06C1811A KBANK Call 0.07 0.00 2,071 27.12 0.94 30 พ.ย. 61 13
KCE06C1903A KCE Call 0.01 0.00 7 12.11 0.10 29 มี.ค. 62 93
KTB06C1902A KTB Call 0.38 2.70 1,190 7.70 1.44 28 ก.พ. 62 72
LH06C1903A LH Call 0.05 -28.57 15 11.60 0.55 29 มี.ค. 62 93
MINT06C1901A MINT Call 0.09 -25.00 2,664 11.17 0.70 31 ม.ค. 62 53
MINT06C1903A MINT Call 0.08 -20.00 150 9.28 0.52 29 มี.ค. 62 93
MTC06C1901A MTC Call 1.11 5.71 2,107 3.25 1.80 31 ม.ค. 62 53
SOLD OUT PTG06C1904A PTG Call 0.05 25.00 486 2.15 0.07 30 เม.ย. 62 112
PTT06C1811A PTT Call 0.01 0.00 0 1.70 0.01 30 พ.ย. 61 13
PTT06C1901A PTT Call 0.22 4.76 2,702 8.55 0.94 31 ม.ค. 62 53
PTT06P1901A PTT Put 0.26 -3.70 1,579 7.72 1.00 31 ม.ค. 62 53
PTTE06C1811A PTTEP Call 0.04 -20.00 865 22.58 0.33 30 พ.ย. 61 13
PTTG06C1903A PTTGC Call 0.76 1.33 2,443 5.79 1.39 29 มี.ค. 62 93
PTTG06P1903A PTTGC Put 0.25 -3.85 2,224 7.17 0.57 29 มี.ค. 62 93
HOT S5006C1812A S50Z18 Call 0.10 11.11 19,481 29.52 0.27 27 ธ.ค. 61 30
S5006C1812B S50Z18 Call 0.21 10.53 820 22.99 0.44 27 ธ.ค. 61 30
SOLD OUT S5006C1812C S50Z18 Call 0.06 0.00 4,437 26.60 0.15 27 ธ.ค. 61 30
S5006C1812D S50Z18 Call 0.47 9.30 708 17.75 0.76 27 ธ.ค. 61 30
S5006P1812A S50Z18 Put 0.79 -10.23 3,157 18.23 1.31 27 ธ.ค. 61 30
HOT S5006P1812B S50Z18 Put 0.17 -19.05 17,940 27.11 0.42 27 ธ.ค. 61 30
HOT S5006P1812C S50Z18 Put 0.18 -25.00 18,672 36.18 0.59 27 ธ.ค. 61 30
S5006P1812D S50Z18 Put 1.07 -7.76 40 14.19 1.38 27 ธ.ค. 61 30
SAWA06C1811A SAWAD Call 0.01 0.00 0 35.67 0.19 30 พ.ย. 61 13
SAWA06C1903A SAWAD Call 1.19 4.39 1,935 2.82 1.77 29 มี.ค. 62 93
SCB06C1811A SCB Call 0.35 -10.26 1,687 11.08 1.42 30 พ.ย. 61 13
SCC06C1902A SCC Call 0.15 25.00 733 11.10 0.76 28 ก.พ. 62 72
SGP06C1812A SGP Call 0.01 0.00 100 17.43 0.17 25 ธ.ค. 61 28
SIRI06C1904A SIRI Call 0.16 -5.88 2,753 6.40 0.68 30 เม.ย. 62 112
SPRC06C1902A SPRC Call 0.08 -11.11 3,694 10.46 0.66 28 ก.พ. 62 72
STEC06C1903A STEC Call 0.57 -8.06 1,076 5.52 1.30 29 มี.ค. 62 93
TMB06C1902A TMB Call 0.07 0.00 0 9.96 0.60 28 ก.พ. 62 72
TMB06C1903A TMB Call 0.23 0.00 1,738 6.64 1.32 29 มี.ค. 62 93
TOP06C1903A TOP Call 0.70 -10.26 1,105 5.98 1.33 29 มี.ค. 62 93
TOP06C1903B TOP Call 0.19 -13.64 418 8.89 0.54 29 มี.ค. 62 93
TRUE06C1811A TRUE Call 0.01 0.00 384 4.00 0.03 30 พ.ย. 61 13
TRUE06C1906A TRUE Call 0.15 0.00 1,405 4.85 0.62 28 มิ.ย. 62 153
TU06C1902A TU Call 0.30 11.11 1,086 7.52 1.25 28 ก.พ. 62 72
UV06C1812A UV Call 0.04 -20.00 0 12.65 0.36 19 ธ.ค. 61 24
VGI06C1904A VGI Call 6.40 -2.29 0 1.23 1.02 2 เม.ย. 62 95
VGI06C1904B VGI Call 6.40 -2.29 0 1.23 1.02 18 เม.ย. 62 104
VGI06C1904C VGI Call 6.40 -2.29 0 1.23 1.02 30 เม.ย. 62 112
WHA06C1903A WHA Call 0.35 9.38 1,657 6.38 1.08 29 มี.ค. 62 93

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0