ข่าวสาร | Phatra
logo-preload

ข่าวสาร


16 พ.ค. 62

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พ.ค. 62 วันแรก

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


19 เม.ย. 62

โปรดระมัดระวังการลงทุนบน DW06 ดังต่อไปนี้ (21 พ.ค. 2562)

KCE06C1908A, BEAU06C1909A เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายบนกระดานมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องรับซื้อคืน ขอให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนและดูตารางราคาประกอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง ดูตารางราคา คลิกที่เมนู ตารางรับซื้อคืน DW หรือ https://www.phatrawarrant.com/RedeemDW

อ่านต่อ...


9 พ.ค. 62

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พ.ค. 62 วันแรก

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


18 เม.ย. 62

DW06 ออกใหม่ คัดมาแล้วสำหรับขาเทรดตัวจริง เริ่มซื้อขาย 19 เม.ย. 2562

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


28 มี.ค. 62

DW06 ออกใหม่ คัดมาแล้วสำหรับขาเทรดตัวจริง เริ่มซื้อขาย 1 เม.ย. 2562

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


22 มี.ค. 62

DW06 ออกใหม่ คัดมาแล้วสำหรับขาเทรดตัวจริง เริ่มซื้อขาย 25 มี.ค. 2562

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


15 มี.ค. 62

DW06 ออกใหม่ คัดมาแล้วสำหรับขาเทรดตัวจริง เริ่มซื้อขาย 18 มี.ค. 2562

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน

อ่านต่อ...


8 มี.ค. 62

DW06 ออกใหม่ คัดมาแล้วเพื่อนักลงทุน

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


13 ก.พ. 62

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ก.พ. 62 วันแรก

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


6 ก.พ. 62

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ก.พ. 62 วันแรก

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


15 พ.ย. 61

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันแรก 16 พ.ย. 2561

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


30 ต.ค. 61

แจ้งเตือน DW06 ที่ซื้อขายวันสุดท้ายวันที่ 31 ต.ค. 2561

BANP06C1810A PTG06C1810A **รับซื้อคืน DW06 ทุกตัวที่ไม่มีมูลค่า ที่ราคา 0.01 บาท นักลงทุนสามารถขายคืนบนกระดานได้ก่อนตลาดปิดสิ้นวัน

อ่านต่อ...


24 ก.ย. 61

แจ้งเตือน DW06 ที่ใกล้หมดอายุในเดือน กันยายนนี้

รับซื้อคืน DW06 ที่ไม่มีมูลค่าทุกตัวที่ราคา 0.01 บาท นักลงทุนสามารถนำมาขายคืนบนกระดานได้ก่อนวันหมดอายุ ซื้อขายวันสุดท้าย 27 กันยายน 25661 S5006C1809A, S5006P1809A, S5006C1809B

อ่านต่อ...


17 ก.ย. 61

DW06 ชุดใหม่ เริ่มซื้อขาย 17 ก.ย. 61

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขาย 17 ก.ย. 61 คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

อ่านต่อ...


5 ก.ย. 61

ประกาศแจ้งเตือน DW รุ่น S5006C1809B

เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายบนกระดานมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องรับซื้อคืน โปรดลงทุนด้วยความระมัดระวัง

อ่านต่อ...


4 ก.ย. 61

ประกาศแจ้งเตือน DW รุ่น CPAL06C1811A และ CPAL06C1811B

เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายบนกระดานมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องรับซื้อคืน โปรดลงทุนด้วยความระมัดระวัง

อ่านต่อ...


30 ส.ค. 61

DW06 ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันแรก 30 ส.ค. 61

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


24 ส.ค. 61

ประกาศแจ้งเตือน DW รุ่น PTG06C1810A และ PTG06C1904A

เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายบนกระดานมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องรับซื้อคืน โปรดลงทุนด้วยความระมัดระวัง

อ่านต่อ...


6 ส.ค. 61

DW06 ชุดใหม่ เริ่มซื้อขาย 6 ส.ค. 61

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขาย 6 ส.ค. 61 คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

อ่านต่อ...


25 ก.ค. 61

DW06 ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันแรก 25 ก.ค. 61

DW06 แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาสในการลงทุน เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้

อ่านต่อ...


2 ก.ค. 61

ประกาศแจ้งเตือน DW รุ่น PTG06C1810A

เนื่องจาก DW ข้างต้นได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มี DW เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

อ่านต่อ...


29 มิ.ย. 61

แจ้งเตือน DW06 ที่ซื้อขายวันสุดท้ายวันนี้ (29 มิ.ย. 2561)

เรารับซื้อคืน DW06 ทุกตัวที่ไม่มีมูลค่า ที่ราคา 0.01 บาท นักลงทุนสามารถขายคืนบนกระดานได้ก่อนตลาดปิดสิ้นวัน คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคารับซื้อคืน

อ่านต่อ...


28 มิ.ย. 61

แจ้งเตือน DW06 ที่ซื้อขายวันสุดท้ายวันนี้ (28 มิ.ย. 2561)

เรารับซื้อคืน DW06 ทุกตัวที่ไม่มีมูลค่า ที่ราคา 0.01 บาท นักลงทุนสามารถขายคืนบนกระดานได้ก่อนตลาดปิดสิ้นวัน คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคารับซื้อคืน

อ่านต่อ...


25 มิ.ย. 61

แจ้งเตือน DW06 ที่ใกล้หมดอายุในเดือน มิถุนายน นี้

ซื้อขายวันสุดท้าย 28 มิถุนายน 25661

อ่านต่อ...


19 มิ.ย. 61

DW06 ชุดใหม่ เริ่มซื้อขาย 19 มิ.ย. 61

แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาศในการลงทุน

อ่านต่อ...


25 พ.ค. 61

ประกาศ : WHA06C1809A ออกส่วนเพิ่มแล้ว

เริ่มซื้อขายแล้ววันที่ 25 พ.ค. 2561

อ่านต่อ...


22 พ.ค. 61

DW06 ชุดใหม่ เริ่มซื้อขาย 23 พ.ค. 61 และ 25 พ.ค. 61

แรงเร็ว Gearing สูงขึ้น Time Decay ต่ำ เพิ่มโอกาศในการลงทุน

อ่านต่อ...


7 ก.ย. 60

ประกาศแจ้งเตือน DW รุ่น SUPE06C1806A

ขอให้นักลงทุนลงทุนใน DW รุ่น SUPE06C1806A ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจาก DW ข้างต้นได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ...


กิจกรรม


23 เม.ย. 62

เทรดให้เป็น เล่นให้ปังกับ DW06

พบกับสัมมนาฟรี "เทรดให้เป็น เล่นให้ปัง กับ DW06" by Phatra ปูพื้นฐาน DW พร้อมเทคนิคการดูกราฟ เพื่อทำกำไรแบบเน้นๆ สอนโดย อาจารย์ปุย Technical Trader ชื่อดังจาก stock2morrow

อ่านต่อ...


8 พ.ย. 61

ร่วมตอบคำถามลุ้นรางวัลกับ DW06

ลุ้นรับฟรี! บัตรของขวัญ Central Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

อ่านต่อ...