ข่าวสาร | Phatra
logo-preload

ข่าวสาร

5 ก.ย. 61

ประกาศแจ้งเตือน DW รุ่น S5006C1809B

แจ้งเตือนการลงทุนบน S5006C1809B
เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายบนกระดานมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องรับซื้อคืน โปรดลงทุนด้วยความระมัดระวัง