ข่าวสาร | Phatra
logo-preload

ข่าวสาร

4 ก.ย. 61

ประกาศแจ้งเตือน DW รุ่น CPAL06C1811A และ CPAL06C1811B

แจ้งเตือนการลงทุนบน CPAL06C1811A และ CPAL06C1811B
เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายบนกระดานมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องรับซื้อคืน โปรดลงทุนด้วยความระมัดระวัง