ข่าวสาร | Phatra
logo-preload

ข่าวสาร

24 ก.ย. 61

แจ้งเตือน DW06 ที่ใกล้หมดอายุในเดือน กันยายนนี้

แจ้งเตือน DW06 ที่ใกล้หมดอายุในเดือนกันยายนนี้

ซื้อขายวันสุดท้าย 27 กันยายน 25661 

S5006C1809A, S5006P1809A, S5006C1809B, S5006P1809B, S5006C1809C, S5006P1809C, S5006C1809D, S5006P1809D


ซื้อขายวันสุดท้าย 28 กันยายน 25661
 

CPF06C1809A, CBG06C1809A, CBG06P1809A, SPAL06C1809A, SPRC06C1809A, ROBI06C1809A, TMB06C1809A, DTAC06P1809A, KCE06C1809A, SCC06C1809A, THAI06C1809A, AAV06C1809A, LH06C1809A, STEC06C1809A, MINT06C1809A, ADVA06C1809A, PTTG06C1809A, GLOB06C1809A, BPP06C1809A, AMAT06C1809A, BEAU06C1809A, WHA06C1809A, EA06C1809A, COM706C1809A, AOT06C1809A, TOP06C1809A


รับซื้อคืน DW06 ที่ไม่มีมูลค่าที่ราคา 0.01 บาท นักลงทุนสามารถนำมาขายคืนบนกระดานได้ก่อนวันหมดอายุ