ข่าวสาร | Phatra
logo-preload

ข่าวสาร

2 ม.ค. 62

โปรดระมัดระวังการลงทุนบน DW06 ดังต่อไปนี้ (20 มี.ค. 2562)

โปรดระมัดระวังการลงทุนบน DW06 ดังต่อไปนี้ (20 มี.ค. 2562)

 

PTG06C1904A

CBG06P1903A

 

เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายบนกระดานมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องรับซื้อคืน ขอให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนและดูตารางราคาประกอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง

 

ดูตารางราคา คลิกที่เมนู ตารางรับซื้อคืน DW หรือ https://www.phatrawarrant.com/RedeemDW