ข่าวสาร | Phatra
logo-preload

ข่าวสาร

15 มี.ค. 62

DW06 ออกใหม่ คัดมาแล้วสำหรับขาเทรดตัวจริง เริ่มซื้อขาย 18 มี.ค. 2562

 DW06 ออกใหม่ คัดมาแล้วสำหรับขาเทรดตัวจริง   

เริ่มซื้อขาย 18 มี.ค. 2562  

 คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW หุ้นอ้างอิง ประเภท ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ วันซื้อขายสุดท้าย จำนวนหน่วยเสนอขาย
AOT06C1908A AOT Call 77.750 7.00000 21 ส.ค. 2562 30,000,000
AOT06P1908A AOT Put 56.750 4.75000 21 ส.ค. 2562 30,000,000
CPAL06C1908A CPALL Call 90.000 7.50000 21 ส.ค. 2562 30,000,000
DTAC06C1908A DTAC Call 59.750 9.50000 21 ส.ค. 2562 30,000,000
DTAC06P1908A DTAC Put 42.750 6.00000 21 ส.ค. 2562 30,000,000
MINT06C1908A MINT Call 45.250 8.25000 30 ส.ค. 2562 30,000,000
MTC06C1908A MTC Call 52.000 9.00000 30 ส.ค. 2562 30,000,000
SAWA06C1908A SAWAD Call 62.500 7.75000 30 ส.ค. 2562 30,000,000
TOP06C1908A TOP Call 80.800 8.50000 30 ส.ค. 2562 30,000,000
WHA06C1908A WHA Call 4.840 0.67000 30 ส.ค. 2562 30,000,000