ข่าวสาร | Phatra
logo-preload

ข่าวสาร

10 ก.ค. 62

10 กรกฎาคม 2562 - โปรดระมัดระวังการลงทุนบน DW06 ดังต่อไปนี้

โปรดระมัดระวังการลงทุนบน DW06 ดังต่อไปนี้
 
GULF06C1909A 
 
IRPC06C1907A
 
IRPC06C1911A 
  
IRPC06P1907A 
 
KCE06C1908A 

BEAU06C1909A  
 
BEAU06C1911A 


เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายบนกระดานมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องรับซื้อคืน ขอให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนและดูตารางราคาประกอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง

 

ดูตารางราคา คลิกที่เมนู ตารางรับซื้อคืน DW หรือ https://www.phatrawarrant.com/RedeemDW