High Gearing DW | Phatra
logo-preload

High Gearing DW

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
CENT06C1904A CENTEL Call 0.01 -50.00 299 26.46 0.15 30 เม.ย. 62 26
SOLD OUT PTG06C1904A PTG Call 0.01 -50.00 542 21.68 0.21 30 เม.ย. 62 26
S5006C1906B S50M19 Call 0.39 -11.36 1,101 19.61 0.71 27 มิ.ย. 62 65
S5006C1906C S50M19 Call 0.40 -9.09 0 19.27 0.71 27 มิ.ย. 62 65
AAV06C1904A AAV Call 0.02 0.00 1,442 17.31 0.17 30 เม.ย. 62 26
S5006C1906A S50M19 Call 0.56 -6.67 748 16.09 0.83 27 มิ.ย. 62 65
TRUE06C1906A TRUE Call 0.01 0.00 0 11.40 0.05 28 มิ.ย. 62 66
SIRI06C1904A SIRI Call 0.01 0.00 75 10.99 0.08 30 เม.ย. 62 26
SCC06C1907A SCC Call 0.33 -5.71 1,760 8.89 1.23 31 ก.ค. 62 87
ADVA06C1906A ADVANC Call 0.55 0.00 2,563 8.28 1.25 28 มิ.ย. 62 66
IRPC06C1907A IRPC Call 0.16 0.00 1,384 8.16 1.14 22 ก.ค. 62 81
HOT AOT06C1908A AOT Call 0.41 -2.38 5,007 7.55 1.15 21 ส.ค. 62 101
BEAU06C1904A BEAUTY Call 0.10 0.00 585 7.35 0.55 30 เม.ย. 62 26
PTT06C1908A PTT Call 0.32 -5.88 1,782 7.30 1.21 7 ส.ค. 62 92
NEW CPAL06C1908A CPALL Call 0.45 4.65 1,304 6.93 1.03 21 ส.ค. 62 101
IVL06C1906A IVL Call 0.27 -3.57 2,761 6.45 0.90 28 มิ.ย. 62 66
PTTG06C1908A PTTGC Call 0.43 -10.42 4,005 6.41 1.03 7 ส.ค. 62 92
SPRC06C1907A SPRC Call 0.19 5.56 3,489 6.18 1.06 31 ก.ค. 62 87
PTTE06C1908A PTTEP Call 0.37 -2.63 451 6.11 0.93 14 ส.ค. 62 96
BJC06C1907A BJC Call 0.41 -2.38 858 6.03 1.23 22 ก.ค. 62 81
NEW MINT06C1908A MINT Call 0.28 -3.45 1,223 5.96 1.08 30 ส.ค. 62 108
NEW WHA06C1908A WHA Call 0.43 0.00 460 5.53 1.14 30 ส.ค. 62 108
ERW06C1907A ERW Call 0.27 -3.57 240 5.36 1.01 31 ก.ค. 62 87
NEW TOP06C1908A TOP Call 0.60 -3.23 593 5.34 1.15 30 ส.ค. 62 108
NEW MTC06C1908A MTC Call 0.45 2.27 1,949 4.87 1.19 30 ส.ค. 62 108
PSL06C1908A PSL Call 0.30 -18.92 786 4.82 0.90 7 ส.ค. 62 92
HOT EA06C1907A EA Call 0.42 -2.33 15,111 4.81 1.05 31 ก.ค. 62 87
COM706C1908A COM7 Call 0.65 -5.80 160 4.72 1.65 7 ส.ค. 62 92
KCE06C1908A KCE Call 0.20 -4.76 210 4.55 0.37 7 ส.ค. 62 92
NEW DTAC06C1908A DTAC Call 0.51 -10.53 1,236 4.19 1.07 21 ส.ค. 62 101
NEW SAWA06C1908A SAWAD Call 0.76 5.56 1,285 4.02 1.43 30 ส.ค. 62 108
RS06C1908A RS Call 0.57 1.79 800 4.00 1.27 14 ส.ค. 62 96
CBG06C1908A CBG Call 0.81 -1.22 437 3.93 1.37 14 ส.ค. 62 96
# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
S5006P1906B S50M19 Put 0.69 6.15 1,681 15.89 1.01 27 มิ.ย. 62 65
S5006P1906C S50M19 Put 0.87 4.82 0 14.56 1.17 27 มิ.ย. 62 65
S5006P1906A S50M19 Put 0.79 3.95 1,411 12.96 0.95 27 มิ.ย. 62 65
S5006P1906D S50M19 Put 1.48 3.50 0 9.94 1.36 27 มิ.ย. 62 65
HOT BEM06P1906A BEM Put 0.22 4.76 10,906 8.10 1.78 28 มิ.ย. 62 66
IRPC06P1907A IRPC Put 0.15 -6.25 1,494 7.43 0.97 22 ก.ค. 62 81
NEW AOT06P1908A AOT Put 0.47 0.00 2,165 6.46 1.13 21 ส.ค. 62 101
PTTG06P1908A PTTGC Put 1.03 6.19 2,650 4.51 1.73 14 ส.ค. 62 96
NEW DTAC06P1908A DTAC Put 0.73 10.61 1,724 3.27 1.20 21 ส.ค. 62 101

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0