High Gearing DW | Phatra
logo-preload

High Gearing DW

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
MINT06C1903A MINT Call 0.01 -50.00 0 29.22 0.20 29 มี.ค. 62 48
S5006C1903D S50H19 Call 0.22 10.00 4,820 25.96 0.54 28 มี.ค. 62 47
S5006C1903A S50H19 Call 0.31 6.90 4,541 21.64 0.63 28 มี.ค. 62 47
TOP06C1903B TOP Call 0.01 0.00 0 20.91 0.07 29 มี.ค. 62 48
SCC06C1902A SCC Call 0.05 0.00 0 19.88 0.45 28 ก.พ. 62 27
ADVA06C1903A ADVANC Call 0.01 0.00 1,620 19.83 0.06 29 มี.ค. 62 48
BJC06C1903A BJC Call 0.03 0.00 224 18.73 0.30 29 มี.ค. 62 48
SCB06C1903A SCB Call 0.06 -14.29 3,005 17.94 0.42 29 มี.ค. 62 48
S5006C1903B S50H19 Call 0.48 6.67 4,119 17.84 0.81 28 มี.ค. 62 47
IVL06C1903A IVL Call 0.03 0.00 2,164 17.36 0.27 29 มี.ค. 62 48
SIRI06C1904A SIRI Call 0.01 0.00 0 17.21 0.14 30 เม.ย. 62 67
CBG06C1903A CBG Call 0.01 0.00 0 16.73 0.13 29 มี.ค. 62 48
HOT KBAN06C1903A KBANK Call 0.15 36.36 5,054 15.01 0.60 29 มี.ค. 62 48
PTT06C1903A PTT Call 0.10 11.11 2,534 14.78 0.76 29 มี.ค. 62 48
ITD06C1904A ITD Call 0.01 0.00 3 14.60 0.13 30 เม.ย. 62 67
CPF06C1903A CPF Call 0.05 0.00 666 14.27 0.67 29 มี.ค. 62 48
KTB06C1902A KTB Call 0.14 16.67 1,250 14.23 1.01 28 ก.พ. 62 27
IRPC06C1903A IRPC Call 0.05 0.00 1,700 14.17 0.60 29 มี.ค. 62 48
BPP06C1903A BPP Call 0.02 0.00 0 14.15 0.13 29 มี.ค. 62 48
HOT S5006C1903C S50H19 Call 0.73 7.35 18,100 14.11 0.97 28 มี.ค. 62 47
LH06C1903A LH Call 0.01 0.00 0 13.91 0.14 29 มี.ค. 62 48
BCH06C1903A BCH Call 0.01 0.00 240 13.17 0.09 29 มี.ค. 62 48
TU06C1902A TU Call 0.17 54.55 3,795 13.11 1.22 28 ก.พ. 62 27
BBL06C1902A BBL Call 0.35 40.00 3,710 12.81 2.19 28 ก.พ. 62 27
CPN06C1903A CPN Call 0.22 -18.52 2,812 12.41 0.90 29 มี.ค. 62 48
CPAL06C1903A CPALL Call 0.50 16.28 3,810 12.38 2.04 29 มี.ค. 62 48
CENT06C1904A CENTEL Call 0.04 0.00 0 11.54 0.29 30 เม.ย. 62 67
TMB06C1903A TMB Call 0.08 0.00 645 11.14 0.82 29 มี.ค. 62 48
PTTE06C1903A PTTEP Call 0.11 10.00 423 11.07 0.48 29 มี.ค. 62 48
TMB06C1902A TMB Call 0.01 0.00 0 11.04 0.10 28 ก.พ. 62 27
BCPG06C1903A BCPG Call 0.06 0.00 675 10.96 0.43 29 มี.ค. 62 48
SOLD OUT PTG06C1904A PTG Call 0.02 0.00 1,955 10.64 0.11 30 เม.ย. 62 67
STEC06C1903A STEC Call 0.09 28.57 0 10.52 0.45 29 มี.ค. 62 48
TOP06C1903A TOP Call 0.20 33.33 1,679 10.35 0.72 29 มี.ค. 62 48
PTTG06C1903A PTTGC Call 0.20 42.86 4,485 10.25 0.72 29 มี.ค. 62 48
AOT06C1903A AOT Call 0.31 -3.13 2,168 9.97 1.13 29 มี.ค. 62 48
AAV06C1904A AAV Call 0.09 -18.18 0 9.92 0.45 30 เม.ย. 62 67
BANP06C1903A BANPU Call 0.01 0.00 0 9.86 0.06 29 มี.ค. 62 48
ROBI06C1903A ROBINS Call 0.26 -16.13 1,100 9.72 0.94 29 มี.ค. 62 48
WHA06C1903A WHA Call 0.18 -5.26 325 9.39 0.82 29 มี.ค. 62 48
MTC06C1903A MTC Call 0.11 22.22 2,719 9.23 0.58 29 มี.ค. 62 48
TRUE06C1906A TRUE Call 0.02 0.00 79 9.23 0.08 28 มิ.ย. 62 108
AMAT06C1903A AMATA Call 0.17 6.25 1,800 8.69 0.70 29 มี.ค. 62 48
GPSC06C1903A GPSC Call 0.30 3.45 1,349 8.58 1.12 29 มี.ค. 62 48
DTAC06C1903A DTAC Call 0.09 -18.18 0 8.50 0.47 29 มี.ค. 62 48
SGP06C1903A SGP Call 0.34 6.25 400 7.07 2.38 29 มี.ค. 62 48
DELT06C1903A DELTA Call 0.61 0.00 50 6.01 1.32 29 มี.ค. 62 48
BGRI06C1903A BGRIM Call 0.91 15.19 120 5.16 4.09 29 มี.ค. 62 48
HOT BDMS06C1903A BDMS Call 0.01 0.00 15,612 4.53 0.02 29 มี.ค. 62 48
BEAU06C1904A BEAUTY Call 0.24 -7.69 2,222 4.38 0.80 30 เม.ย. 62 67
SAWA06C1903A SAWAD Call 0.91 4.60 692 3.55 1.80 29 มี.ค. 62 48
# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
HOT S5006P1903C S50H19 Put 0.48 -11.11 5,995 21.66 0.98 28 มี.ค. 62 47
SOLD OUT S5006P1903D S50H19 Put 0.41 -8.89 401 21.64 0.84 28 มี.ค. 62 47
HOT S5006P1903B S50H19 Put 0.72 -10.00 9,774 16.80 1.14 28 มี.ค. 62 47
AOT06P1903A AOT Put 0.07 -12.50 904 14.06 0.36 29 มี.ค. 62 48
S5006P1903A S50H19 Put 1.03 -6.36 1,737 12.42 1.21 28 มี.ค. 62 47
PTT06P1903A PTT Put 0.15 -16.67 3,883 10.44 0.80 29 มี.ค. 62 48
PTTG06P1903A PTTGC Put 0.24 -27.27 2,827 9.43 0.79 29 มี.ค. 62 48
DTAC06P1903A DTAC Put 0.42 10.53 704 5.27 1.35 29 มี.ค. 62 48
CBG06P1903A CBG Put 1.81 -4.23 241 2.59 3.61 29 มี.ค. 62 48

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0