High Gearing DW | Phatra
logo-preload

High Gearing DW

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
HOT S5006C1906B S50M19 Call 0.04 0.00 10,073 45.60 0.17 27 มิ.ย. 62 26
S5006C1906C S50M19 Call 0.06 20.00 61 38.05 0.21 27 มิ.ย. 62 26
S5006C1906A S50M19 Call 0.14 7.69 1,414 30.52 0.40 27 มิ.ย. 62 26
HOT S5006C1909A S50U19 Call 0.33 6.45 4,376 20.62 0.64 27 ก.ย. 62 89
SCC06C1907A SCC Call 0.15 7.14 660 13.06 0.85 31 ก.ค. 62 48
SPRC06C1907A SPRC Call 0.02 -33.33 200 12.02 0.13 31 ก.ค. 62 48
IVL06C1906A IVL Call 0.06 -14.29 0 11.66 0.39 28 มิ.ย. 62 27
ADVA06C1906A ADVANC Call 0.47 23.68 2,472 11.50 1.42 28 มิ.ย. 62 27
AOT06C1908A AOT Call 0.22 -8.33 2,070 10.12 0.83 21 ส.ค. 62 62
HOT PTT06C1908A PTT Call 0.14 -6.67 4,172 9.86 0.75 7 ส.ค. 62 53
PTTG06C1908A PTTGC Call 0.13 -13.33 2,481 9.78 0.51 7 ส.ค. 62 53
PSL06C1908A PSL Call 0.03 -50.00 500 9.35 0.22 7 ส.ค. 62 53
BJC06C1907A BJC Call 0.18 5.88 1,300 9.01 0.85 22 ก.ค. 62 42
CPAL06C1908A CPALL Call 0.31 -6.06 551 8.87 0.90 21 ส.ค. 62 62
ERW06C1907A ERW Call 0.05 -16.67 0 8.64 0.34 31 ก.ค. 62 48
CENT06C1908A CENTEL Call 0.04 -20.00 0 8.56 0.25 28 ส.ค. 62 67
CPN06C1908A CPN Call 0.34 6.25 2,560 8.22 0.96 28 ส.ค. 62 67
TOP06C1908A TOP Call 0.18 -10.00 1,913 7.95 0.57 30 ส.ค. 62 69
MINT06C1908A MINT Call 0.15 0.00 0 7.71 0.78 30 ส.ค. 62 69
NEW ROBI06C1910A ROBINS Call 0.18 -5.26 1,270 7.64 0.66 25 ต.ค. 62 107
BTS06C1908A BTS Call 0.21 0.00 1,000 7.29 1.34 28 ส.ค. 62 67
IRPC06C1907A IRPC Call 0.01 0.00 600 7.28 0.03 22 ก.ค. 62 42
PTTE06C1908A PTTEP Call 0.38 5.56 1,331 7.13 1.04 14 ส.ค. 62 57
WHA06C1908A WHA Call 0.32 -3.03 48 7.03 1.08 30 ส.ค. 62 69
IVL06C1910A IVL Call 0.22 -4.35 4,052 6.88 0.84 16 ต.ค. 62 101
GULF06C1909A GULF Call 0.90 0.00 603 6.67 1.54 4 ก.ย. 62 72
BCH06C1909A BCH Call 0.28 -15.15 186 6.62 1.10 11 ก.ย. 62 77
EA06C1907A EA Call 0.29 -6.45 3,429 6.33 0.92 31 ก.ค. 62 48
AMAT06C1909A AMATA Call 0.36 2.86 734 6.27 1.08 4 ก.ย. 62 72
MAJO06C1909A MAJOR Call 0.23 9.52 1,182 6.05 1.21 4 ก.ย. 62 72
RS06C1908A RS Call 0.18 -5.26 1,420 5.86 0.66 14 ส.ค. 62 57
NEW HMPR06C1910A HMPRO Call 0.38 11.76 1,120 5.79 1.33 25 ต.ค. 62 107
MTC06C1908A MTC Call 0.43 4.88 600 5.71 1.27 30 ส.ค. 62 69
DTAC06C1908A DTAC Call 0.29 -21.62 2,384 5.65 0.84 21 ส.ค. 62 62
COM706C1908A COM7 Call 0.64 -20.00 770 5.43 1.82 7 ส.ค. 62 53
TKN06C1909A TKN Call 0.16 -27.27 387 5.39 0.54 11 ก.ย. 62 77
SAWA06C1908A SAWAD Call 0.39 0.00 460 5.34 1.14 30 ส.ค. 62 69
HOT BEAU06C1909A BEAUTY Call 0.02 -33.33 16,394 5.33 0.06 11 ก.ย. 62 77
STEC06C1908A STEC Call 0.63 10.53 1,921 5.30 1.35 28 ส.ค. 62 67
TASC06C1909A TASCO Call 0.48 -5.88 150 5.26 1.40 4 ก.ย. 62 72
HOT CBG06C1908A CBG Call 0.47 -9.62 5,271 5.18 1.08 14 ส.ค. 62 57
AP06C1909A AP Call 0.50 -7.41 200 4.91 1.63 18 ก.ย. 62 82
CKP06C1910A CKP Call 0.32 3.23 0 4.74 1.33 16 ต.ค. 62 101
NEW THAN06C1910A THANI Call 0.20 -4.76 1,015 4.58 0.83 25 ต.ค. 62 107
SOLD OUT KCE06C1908A KCE Call 0.02 100.00 716 3.25 0.04 7 ส.ค. 62 53
# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
S5006P1906B S50M19 Put 0.17 -19.05 3,664 31.86 0.50 27 มิ.ย. 62 26
S5006P1906C S50M19 Put 0.30 -16.67 0 27.68 0.77 27 มิ.ย. 62 26
S5006P1906A S50M19 Put 0.40 -11.11 287 22.35 0.83 27 มิ.ย. 62 26
BEM06P1906A BEM Put 0.01 0.00 17 17.42 0.16 28 มิ.ย. 62 27
S5006P1906D S50M19 Put 1.14 -7.32 18 14.85 1.58 27 มิ.ย. 62 26
NEW S5006P1909A S50U19 Put 1.09 -6.03 2,594 14.67 1.50 27 ก.ย. 62 89
AOT06P1908A AOT Put 0.29 3.57 700 8.75 0.95 21 ส.ค. 62 62
BTS06P1908A BTS Put 0.11 0.00 201 7.68 0.74 28 ส.ค. 62 67
IRPC06P1907A IRPC Put 0.32 14.29 2,801 7.19 0.96 22 ก.ค. 62 42
PTTE06P1910A PTTEP Put 0.54 -5.26 1,673 5.83 1.21 16 ต.ค. 62 101
PTTG06P1908A PTTGC Put 0.99 3.13 1,670 5.45 2.15 14 ส.ค. 62 57
TASC06P1909A TASCO Put 0.22 4.76 1,832 5.44 0.67 4 ก.ย. 62 72
IVL06P1910A IVL Put 0.39 2.63 2,668 5.36 1.16 16 ต.ค. 62 101
DTAC06P1908A DTAC Put 0.53 17.78 2,795 4.40 1.20 21 ส.ค. 62 62

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0