ติดต่อเรา | Phatra
logo-preload

ติดต่อเรา

Phatra Securities Public Company Limited

อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2305 9191
โทรสาร : 0 2305 9539
อีเมล : phatrawarrant@phatrasecurities.com